Rom / Рус / Eng
bg_city
Logare prin M-Pass
mpass
logo
Logare prin securitatea internă a Cadastrului

În sistemul informaţional dat se prelucrează date cu caracter personal. Folosirea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este controlată şi folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia. Pentru încălcarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.

Sistemul Informaţional Automatizat „Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile” este înregistrat la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub numărul 0000049 – 005